Project Bespreking

Er wordt een afspraak gemaakt om de opdracht te bespreken. De bespreking vindt plaats bij ons op kantoor of een locatie naar keuze. Na ons gesprek ontvangt u een vrijblijvende offerte.

Locatie Bezoek

Na akkoord van de offerte zullen wij eerst een analyse uitvoeren op locatie. Hierdoor kunnen wij de situatie beter in kaart brengen en beoordelen of er veilig gevlogen kan worden.

Grondbezitter

Na de locatieanalyse zullen er verdere stappen worden ondernomen en zullen de betrokken partijen worden benaderd om schriftelijke toestemming te verkrijgen voor het starten/landen op het betreffende perceel waar dat nodig is.

Risicoanalyse

In de volgende (verplichte) stap gaan wij over tot het maken van een risico analyse. Hier zal gekeken worden naar alle mogelijke risico’s die gevaar kunnen opleveren voor klant en bezittingen,crew,acteurs,gebouwen,drones,locals etc.

Vluchtplan Opstellen

Na het maken van de risicoanalyse gaan we over op het maken van een vluchtplan. Hierbij kijken we naar de gemaakte afspraken, de opdracht en de risico’s die aanbod komen. Bijv. de minimale hoogte voor het ontwijken van obstakels. Maar ook het plannen van een datum en tijdstip waarop de vlucht mag en kan worden uitgevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan locaties nabij vliegvelden en militaire gebieden.

Ontheffing & Vergunning

Voor elke vlucht die wij maken zullen ontheffingen, vergunningen en een verzoek tot NOTAM moeten worden aagevraagd. Op deze manier zijn zowel het luchtverkeer als alle andere betrokken partijen op de hoogte van de te maken vlucht.

Vluchtuitvoering

Nadat alle voorgaande stappen zijn uitgevoerd en goedgekeurd kan de vlucht worden uitgevoerd. Op locatie zullen de nodig logboeken en checklists worden ingevuld en wordt er afhankelijk van de opdracht een crew briefing gehouden om ervoor te zorgen dat alles duidelijk is voor zowel crew en ieder ander nodig op locatie.